ویروس وای سیب زمینی چالش مهم مزارع سیب زمینی و استراتژی های موفق کنترل آن در ایران

نوع مقاله: باغبانی

نویسندگان

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال.

موضوعات