راهنمای نویسندگان

- محتوای مطالب به زبان ساده، روان، قابل فهم و با جملات و پاراگراف‌های کوتاه،‌ تهیه شود و از به‌کاربردن لغات علمی، سخت و غیر رایج پرهیز شود.

2- مطالب ارسالی ترجیحا برگرفته از آخرین یافته‌های علمی منتشرشده و به صورت کاربردی حداکثر در 10 صفحه A4با الصاق تصاویر مرتبط با رزولوشن حداقل 300 دی پی آی تهیه و ت نظیم شود. دفتر نشریه از چاپ مطالب فاقد تصویر(جز در موارد خاص) معذور است.

3- در صورت نیاز به استفاده از جداول، صرفا از جداول و نمودارهای ساده و کم‌حجم استفاده شود.

4- برای حروفچینی متن از قلم شماره 14 لوتوس، برای تیترها 14 تیتر، برای میان‌تیترها 16 سیاه لوتوس، برای پاورقی‌ها، شرح عکس، جداول و ... 12 لوتوس و برای نام و نام خانوادگی نویسندگان از قلم شماره 11 زر استفاده شود.

5- مقالات قبلا در جایی چاپ یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشند.

6- از آوردن چکیده انگلیسی، کلیدواژگان و اصطلاحات لاتین در متن مقالات، خودداری شود.

7- منابع مورد استفاده در تهیه مقالات، درج نمی‌شود. منابع مذکور در دفتر نشریه موجود است و در صورت درخواست متقاضیان، در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

8- مجله در ویرایش و اصلاح مطالب رسیده آزاد است.

9- محتوای مطالب و مقالات که نویسندگان و صاحب‌نظران درج کرده‌اند الزاما به مفهوم نظریات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیست.

10- نقل مطالب و تصاویر مجله، با ذکر مآخذ آزاد است.

11- مقالاتی که پس از داوری، نیازمند اصلاح، تشخیص داده شوند به نویسنده ارجاع می‌شود و نویسنده باید حداکثر یک هفته پس از دریافت مقاله، نسبت به اعمال اصلاحات مورد نظر، اقدام و نسخه الکترونیک آن را مجددا ارسال نماید.

12- ذکر نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سمت فعلی، نشانی، تلفن ضروری ترجیحا تلفن همراه و نشانی پست الکترونیک در کنار متن مقاله، الزامی است.