مجله "مروج" یکی از باسابقه ‏ترین نشریات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است که سابقه انتشار آن به سال 1375 بر می گردد. مخاطبان اصلی آن کشاورزان پیشرو، مروجان مسئول پهنه و مددکاران ترویجی هستند.

علیرغم  وقفه ای که در انتشار این مجله وجود داشت، انتشار مجله از سرگرفته شده است و شماره زمستان 1397 به زودی چاپ خواهد شد. در همین راستا "مروج" از کلیه صاحبنظران، دانشجویان، کارشناسان، محققان، اساتید، علاقمندان و سایر فعالان در حوزه توسعه و ترویج کشاورزی در زیربخش‏ های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی دعوت به همکاری می نماید.

شماره جاری: دوره 1400، 1 و 2 - شماره پیاپی 160، خرداد 1401، صفحه 1-78 

سخن مدیرمسئول

سخن مدیرمسئول

علی اکبر مؤیدی


ارزیابی ویژگی های بو م شناختی غله آفریقایی فونیو

صفحه 12-18

محمد رضا زرگران خوزانی؛ ایدین خدایی جوقان


تجربه موفق

تجربه موفق: طرح توسعه زنبورداری در زمینه تولید فرآورده‌های زنبورعسل ویژه زنان روستایی و عشایری

صفحه 37-40

سمیرا انواری؛ هوشنگ افروزان؛ فرشته نور الهی؛ زیبا یوسفی؛ نسرین روشنی؛ صدیقه علی پور؛ فریبا باقری


بوی گندم (شعر، قطعات ادبی)

بوی گندم

صفحه 41-41

حامد شیخی


ترویج در قاب (تصاویر ترویجی)

ترویج در قاب

صفحه 63-63


گیاهپزشکی

شانکر پوستی گردو در شرایط تنش

صفحه 64-70

منصوره کشاورزی؛ سید اصغر موسوی