مجله "مروج" یکی از باسابقه ‏ترین نشریات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است که سابقه انتشار آن به سال 1375 بر می گردد. مخاطبان اصلی آن کشاورزان پیشرو، مروجان مسئول پهنه و مددکاران ترویجی هستند.

علیرغم  وقفه ای که در انتشار این مجله وجود داشت، انتشار مجله از سرگرفته شده است و شماره زمستان 1397 به زودی چاپ خواهد شد. در همین راستا "مروج" از کلیه صاحبنظران، دانشجویان، کارشناسان، محققان، اساتید، علاقمندان و سایر فعالان در حوزه توسعه و ترویج کشاورزی در زیربخش‏ های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی دعوت به همکاری می نماید.

شماره جاری: دوره 1402، شماره 164، تیر 1402، صفحه 1-66 

بوی گندم (شعر، قطعات ادبی)

تلاش کشاورز

صفحه 44-44


ترویج در قاب (تصاویر ترویجی)

ترویج در قاب تصویر

صفحه 64-64