مجله "مروج" یکی از باسابقه ‏ترین نشریات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است که سابقه انتشار آن به سال 1375 بر می گردد. مخاطبان اصلی آن کشاورزان پیشرو، مروجان مسئول پهنه و مددکاران ترویجی هستند.

علیرغم  وقفه ای که در انتشار این مجله وجود داشت، انتشار مجله از سرگرفته شده است و شماره زمستان 1397 به زودی چاپ خواهد شد. در همین راستا "مروج" از کلیه صاحبنظران، دانشجویان، کارشناسان، محققان، اساتید، علاقمندان و سایر فعالان در حوزه توسعه و ترویج کشاورزی در زیربخش‏ های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی دعوت به همکاری می نماید.

شماره جاری: دوره 1399، شماره 1 - شماره پیاپی 157، بهار 1399 

ترویج در قاب (تصاویر ترویجی)

17. مروج همراه کشاورز

صفحه 65-65


بوی گندم (شعر، قطعات ادبی)

21. بوی گندم: شعری درباره کشاورزی

صفحه 85-85