پرسش‌های متداول

آیا مقاله های ارسالی باید چکیده انگلیسی داشته باشند؟

خیر نیازی به چکیده انگلیسی ندارند.

آیا مقالات نیاز به چکیده فارسی دارند؟

بله. چکیده فارسی در نسخه چاپی و فایل بارگذاری شده در سامانه استفاده نمی شوند اما در قسمت صفحه مربوط به صفحه مقاله بر روی سایت، قابل مشاهده خواهند بود.

منظور از ارسال جداگانه فایل تصاویر چیست؟

باتوجه به چاپ مجله به صورت رنگی، کیفیت تصاویر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین شما باید علاوه بر درج تصاویر در فایل ورد مقاله، فایل هر یک تصاویر را جداگانه (خارج از ورد) بارگذاری فرمایید.

آیا مقلات باید تصویر داشته باشند؟

مقالات باید حتی‌الامکان با تصاویر تخصصی با کیفیت همراه باشد. در موارد استثنایی که با توجه به محتوای مقاله امکان درج تصاویر تخصصی مرتبط با محتوا غیرممکن است؛ تصاویر تزئینی اما مرتبط با موضوع می‌تواند به جذابیت مطالب کمک کند. گفتنی است با توجه به چاپ رنگی مجله، تصاویر علاوه بر تناسب تخصصی باید به لحاظ کیفیت در حد مناسبی (حداقل 300 دی. پی. آی.) باشد. همچنین با توجه به کاهش کیفیت تصاویر در هنگام درج در فایل ورد، باید فایل تصاویر استفاده شده علاوه بر درج در فایل ورد به همراه فایل یا فایل‌های مقاله ارسال شود.