دوره و شماره: دوره 1399، 2 و 3 - شماره پیاپی 159، شهریور 1399، صفحه 1-73 (شماره 158 و 159 تابستان و پایییز 1399) 

گیاهپزشکی

علفهای هرز مهم در زراعت برنج و پهنه های آبی شمال ایران

صفحه 14-21

سمیه تکاسی؛ ابراهیم کازرونی منفرد


مصاحبه (گفتگو)

مصاحبه با بانوی نمونه ملی روستایی

صفحه 39-40

نرگس یا حقی؛ ملاحت عبداللهی


گزارش

صادرات محصولات کشاورزی

صفحه 41-42

امیر مسعود طایفه سلطانخانی


منابع طبیعی و محیط زیست

استفاده از رو شهای مشارکتی در مدیریت بهینه مراتع کشور

صفحه 43-52

اصغر صالحی؛ زهرا جابرالانصار؛ مسعود برهانی


ترویج در قاب (تصاویر ترویجی)

مدرسه در مزرعه

صفحه 53-53


دام و آبزیان

آلودگی شیر به آفلاتوکسین M1

صفحه 54-58

راحله نژاد رزمجوی اخگر


مروری بر مخاطرات انگلی بالقوه مصرف گوشت ماهی برای انسان و راهکارهای پیشگیری از آن

صفحه 59-63

مسعود صیدگر؛ سپیده رنجبر؛ سید جلیل ذزیه زهرا؛ علی نکوئی فرد؛ فریدون محبی


مصاحبه (گفتگو)

امتیارات مصرف روغن سیاه دانه

صفحه 64-65

امیرمسعود طایفه سلطانخواهی


بوی گندم (شعر، قطعات ادبی)

تسهیلگری

صفحه 71-71